0 items
El meu compte

Termes i condicions de venda

La imatge que apareix al lloc web és orientativa, i pot no correspondre’s exactament amb la versió del vehicle escollida per l’usuari.

Els vehicles a la venda al lloc web www.interfren.com poden no correspondre’s amb la seva versió actual, sinó amb una versió anterior (segons la seva data de fabricació).

Els vehicles mostrats al lloc web www.interfren.com poden estar reservats o venuts.

Els preus establerts per als vehicles oferts poden patir canvis en qualsevol moment.

INTERFREN SA té el total dret d’admissió per decidir les condicions de venda dels seus vehicles.

La comanda haurà de ser acceptada o denegada per la firma venedora, en un termini no superior a 5 dies laborables, comunicant-ho seguidament al client. Si la venda fos denegada, la garantia rebuda serà retornada de manera immediata al client.

En cas d’anul·lació per part del comprador, la garantia rebuda pot ser retornada només parcialment, depenent de les despeses generades en les tramitacions.

Top